Rörelseintegrering och Postural träning med Camilla Gårdenberg

Den 1:a november börjar äntligen Camilla Gårdenberg jobba med Rörelseintegrering och Postural Träning på CRE8YOU.

Känner du dig rörlig, smidig och tillfreds med vad din kropp klarar av? Eller känner du dig ibland stel och orörlig, hindrar kroppen dig från att göra det du brinner för? Har du kanske till och med ont?

Vår kropp är en enhet, det som sker – eller inte sker – på ett ställe påverkar resten.
Det innebär att eventuella besvär i en del av kroppen kan härledas till en skada eller en funktionsförlust i en annan.

Med hjälp av Rörelseintegrering, Postural Träning och specifik Personlig Träning hjälper jag, Camilla Gårdenberg, din kropp att återfå förlorad rörlighet, öka den strukturella balansen och stärka den djupa hållningsmuskulaturen. Detta innebär att en sned rygg kan bli rakare, en ihopsjunken kroppshållning kan rätas ut, smärtor kan minska och kroppens funktion kan optimeras! Genom manuella tekniker och olika typer av övningar arbetar vi tillsammans för att balansera upp din kropp och ge den en stabil grund. Sen lär vi den att arbeta och fungera på bästa sätt!

Du kan läsa mer om rörelseintegrering här:

Rörelseintegrering