Integritetspolicy

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av “General Data Protection Regulation”. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (ofta förkortad PUL).

GDPR och PUL har många likheter men några viktiga skillnader. Den största och viktigaste skillnaden är att du som användare av olika tjänster får större kontroll över dina personuppgifter.

Vem är registeransvarig för mina personuppgifter?

CRE8YOU (559095-6487, Sjöbacken 73, 165 65 Hässelby) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vad innebär det för mig som kund?

Den nya integritetspolicyn kommer inte att förändra något för dig som kund hos CRE8YOU. Däremot kommer du att ges rätten att påverka hur dina personuppgifter används.

Vilken typ av personuppgifter samlar ni in och hur använder ni och behandlar ni mina personuppgifter?

Vi samlar in persondata som du skickar in till oss till exempel när du anmäler dig till någon av våra träningar, kurser eller träningsresor. Dina personuppgifter som du skickar in till oss kan innehålla kontaktinformation, personnummer och information om din betalning.

Vi sparar din mailadress för att skicka ut information viss reklam om verksamheten, information om de olika träningstillfällena samt information om träningsresor och kurser. Vi använder även din mailadress för att kommunicera med dig personligen vid behov.

Under träningstillfällena, träningsresor eller under kurser brukar vi ta bilder på våra deltagare. Information om detta ges innan bilder tas, och du kan när som helst välja att inte vara med på bilderna. Bilderna används till vår webbplats samt till våra sociala medier. Vill du inte vara med på dessa bilder meddelas detta till berörd träningsledare. Finns det bilder på dig under vår webbsida samt i sociala medier som du vill ska tas bort kan du maila oss på info@cre8you.se

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

CRE8YOU garanterar att aldrig lämna ut eller sälja dina personuppgifter eller din e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vissa sidor på CRE8YOUs webbplatser innehåller länkar till tredjeparts-webbplatser. Dessa webbplatser har egen integritetspolicy och CRE8YOU är inte ansvarig för deras verksamhet och deras integritetspolicy.

Hur lagrar ni mina personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vad är mina rättigheter?

Du har när som helst rätt att få tillgång till all persondata vi har om dig. Du har även rätt att göra en rättelse, begränsning eller radering av personuppgifter. Vänligen notera att fotolegitimation kommer krävas för att bevisa din identitet.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring ovan är du välkommen att maila oss på info@cre8you.se